OSB плоскости

Използване на OSB за покрив вместо дъсчена обшивка

Прилагане на OSB при покривна конструкция

OSB плоскостите са най-често използваният материал за покривна конструкция. Те са алтернатива на дъсчената обшивка на покрива и се използват както за обитаеми покриви, така и за необитаеми. Предимствата им са големите размери, бързото полагане, устойчивостта им на натиск и леко тегло.

Какво трябва да знаете преди да положите OSB върху своя покрив

OSB плоскости върху покрив– носещата конструкция трябва да е подравнена, не трябва да има криви или неравни участъци. Ако се допуснат подобни участъци, OSB плоскостите ще се деформират под покривните покрития.
– при полагането на OSB носещата конструкция трябва да бъде напълно суха, за да се избегне последваща поява на плесен.
– препоръчително е да се оставят 3 мм. разтояние между OSB плоскостите, което да позволява тяхното разширяване.
– желателно е да се избягва заковаване или закрепване със скоби на ръбовете на плоскостите
– няма значение от коя страна ще бъде обърната плоскостта.

Елементи на носещата конструкция:

  • греди;
  • OSB плоскости
  • подпокривни фолиа
  • летви